Lirik Lagu Dua Lalaki – Ari Batara

Pelita.co – Berikut Lirik Lagu Dua Lalaki dan Artinya – Ari Batara :

Anjeun lalaki kuring lalaki
Kamu lelaki saya lelaki
Pada mikaharep miboga dirina
Keduanya mengharap memiliki dirinya
Kembang nu jadi impian
Bunga yang jadi impian
Tos lami mapaes ati duh diri micinta
Sudah lama disimpan di hati duh diri ini mencintainya

Pasti sarua miboga cinta
Pasti sama memiliki cinta
Pada mikahayang tur metik atina
Sama-sama ingin memiliki memetik hatinya
Iraha bakal laksana
Kapan bakal tercapai
Rék metik kembang katresna
Mau memetik kembang impian
Nu jadi ceungceuman
Yang jadi incaran

Diri nandangan kasiksa
Diri menghadapi rasa tersiksa
Gering pikir ngalanglayung
Sakit pikir tidak tentu
Horéng micinta nu samar
Ternyata mencintai yang samar
Asa teu walakaya
Terasa tidak berdaya

Anjeun nu jadi rebutan
Kamu yang jadi rebutan
Antara dua lalaki
Antara dua lelaki
Nu sami-sami micinta
Yang sama-sama mencintai
Ka diri salira
Kepada dirimu

Rasana diri geus teu daya
Rasanya diri sudah tidak berdaya
Akang micinta anjeuna
Akang mencintai dirinya
Harepan ngan ukur harepan
Harapan tinggal harapan
Nu ayeuna ngan tinggal lamunan
Yang sekarang hanya tinggal lamunan

Pasti sarua miboga cinta
Pasti sama memiliki cinta
Pada mikahayang tur metik atina
Sama-sama ingin memiliki memetik hatinya
Iraha bakal laksana
Kapan bakal tercapai
Rék metik kembang katresna
Mau memetik kembang impian
Nu jadi ceungceuman
Yang jadi incaran

Diri nandangan kasiksa
Diri menghadapi rasa tersiksa
Gering pikir ngalanglayung
Sakit pikir tidak tentu
Horéng micinta nu samar
Ternyata mencintai yang samar
Asa teu walakaya
Terasa tidak berdaya

Anjeun nu jadi rebutan
Kamu yang jadi rebutan
Antara dua lalaki
Antara dua lelaki
Nu sami-sami micinta
Yang sama-sama mencintai
Ka diri salira
Kepada dirimu

Rasana diri geus teu daya
Rasanya diri sudah tidak berdaya
Akang micinta anjeuna
Akang mencintai dirinya
Harepan ngan ukur harepan
Harapan tinggal harapan
Nu ayeuna ngan tinggal lamunan
Yang sekarang hanya tinggal lamunan

Diri nandangan kasiksa
Diri menghadapi rasa tersiksa
Gering pikir ngalanglayung
Sakit pikir tidak tentu
Horéng micinta nu samar
Ternyata mencintai yang samar
Asa teu walakaya
Terasa tidak berdaya

Anjeun nu jadi rebutan
Kamu yang jadi rebutan
Antara dua lalaki
Antara dua lelaki
Nu sami-sami micinta
Yang sama-sama mencintai
Ka diri salira
Kepada dirimu

Rasana diri geus teu daya
Rasanya diri sudah tidak berdaya
Akang micinta anjeuna
Akang mencintai dirinya
Harepan ngan ukur harepan
Harapan tinggal harapan
Nu ayeuna ngan tinggal lamunan
Yang sekarang hanya tinggal lamunan

Diri nandangan kasiksa
Diri menghadapi rasa tersiksa
Gering pikir ngalanglayung
Sakit pikir tidak tentu
Horéng micinta nu samar
Ternyata mencintai yang samar
Asa teu walakaya
Terasa tidak berdaya

Anjeun nu jadi rebutan
Kamu yang jadi rebutan
Antara dua lalaki
Antara dua lelaki
Nu sami-sami micinta
Yang sama-sama mencintai
Ka diri salira
Kepada dirimu

Rasana diri geus teu daya
Rasanya diri sudah tidak berdaya
Akang micinta anjeuna
Akang mencintai dirinya
Harepan ngan ukur harepan
Harapan tinggal harapan
Nu ayeuna ngan tinggal lamunan
Yang sekarang hanya tinggal lamunan